Nieuwe daken Griene Moune

Laatste update: 03-03-2021 17:54

Schiphuis D: leden kunnen weer gebruik maken van het schiphuis. De dakgoten moeten nog aangesloten worden.

Schiphuis C: leden mogen weer gebruik maken van het schiphuis. De regenpijpen en dakgoten moeten en zullen nog aangesloten worden.

Schiphuis A: leden kunnen weer gebruik maken van het schiphuis.

Iedereen kan weer van zijn of haar vak gebruik maken.

Let erop dat het niet meer is toegestaan om tapijt of autobanden te gebruiken in de schiphuizen als bescherming voor uw boot. Gebruik hiervoor stootkussens of steigerfenders, materiaal wat bedoeld is om uw boot te beschermen.

Foto's en nieuws.

Leden vinden een plekje buiten in de haven.
Zet of laat uw ligplaats afzetten als u deze in november, december of januari nog nodig bent.
De huidige asbest daken.
De Jouster Watersport Vereniging gaat voor asbestvrije daken.

Q&A

Q: Hoe lang kan ik niet over mijn vak beschikken?
A: Onder voorbehoud van o.a. de weersomstandigheden zal dit ca. vier à vijf weken zijn.

Q: Hoelang duren de werkzaamheden aan een schiphuis?
A: Het saneren van een schiphuis duurt zo’n twee weken. Het voorzien van nieuwe dakplaten zal een week in beslag nemen. Hiervoor zal de JWS nog door de hokken gaan om alles te controleren en eventueel schoon te (laten) maken.

Q: Moet ik zelf voor een vervangende plek zoeken?
A: ligplaatshouders in schiphuis C en D kunnen vanaf zondag 15 november een plek zoeken in de open havens van de JWS.
ligplaatshouders in schiphuis A kunnen vanaf zondag 20 december een plek zoeken in de open havens van de JWS.
Ook kan er gebruik worden gemaakt van de open ligplaatsen, werksteiger en de watertank plaats op de Houten Flier.

Q: Wanneer moet mijn boot uiterlijk uit mijn schiphuis weg?
A: Voor schiphuizen C en D zal gelden dat deze uiterlijk zondag 22 november leeg moeten zijn. Voor schiphuis A geldt dat deze zondag 27 december leeg moet zijn. 

Q: Kan mijn boot tijdig in een ander schiphuis liggen?
A: Dat is, m.u.v. houten schepen, niet mogelijk zie volgende vraag.

Q: Waar moet ik met mijn houten boot heen?
A: Voor houten schepen proberen we zoveel als mogelijk onderdak te vinden. Houten schepen zijn gevoeliger voor weersinvloeden dan een stalen of polyester schip.

Q: Mijn schip ligt momenteel bij een werf en komt in de periode van verbouwen weer terug. Is mijn plek dan nog wel beschikbaar?
A: Als u wilt dat uw vak vrij blijft omdat u zelf nog van uw box gebruik gaat maken dan kunt u dit aangeven bij de havenbeheerder hij kan uw vak afzetten/ markeren, uiteraard kunt u dit zelf ook doen.

Q: Kan ik mijn boot ook in de passantenhaven leggen?
A: In principe is dat mogelijk, echter u bent dan wel liggeld verschuldigd, wat rechtstreeks aan Beets betaald dient te worden. De JWS kon helaas geen speciaal tarief voor onze leden bedingen.

Q: Word ik gecompenseerd?
A: Nee, leden zullen niet worden gecompenseerd.

Q: Mijn boot ligt getakeld in het schiphuis, is er een andere takel plaats beschikbaar.
A: Hiervoor zullen we proberen een andere plek te vinden, maar kunnen dit niet garanderen. Neem hiervoor contact op met Roy.

Q: Is het terrein toegankelijk tijdens het saneren/ verbouwen?
A: Tijdens de werkzaamheden zal het haventerrein de Griene Moune minimaal bereikbaar zijn. Er zal groot materieel op het terrein aanwezig zijn. Ook zal er groot materieel over het terrein rijden voor het afvoeren van het asbest en het aanvoeren van nieuw materiaal.

Q: Mag ik tapijt op mijn eigen hout/ takelinstallatie blijven gebruiken?
A: Nee, nadat alle hokken vrij zijn gemaakt van tapijt is het niet meer toegestaan opnieuw tapijt te gaan gebruiken.

Q: Kunnen de masten blijven liggen tijdens het saneren?
A: Ja, de masten kunnen blijven liggen, de masten zullen worden afgedekt.

Q: Ik wil graag weer tapijt gebruiken mag dat?
A: Nee, er is besloten dat er geen tapijt meer in de schiphuizen gebruikt mag worden.

Q: Ik wil in plaats van mijn boot elders in de haven te plaatsen deze graag op een trailer op het haventerrein plaatsen, is dit mogelijk?
A: Als u uw boot op een trailer kan dan mag u deze in overleg met de havenbeheerder op het terrein stallen.

Q: Welk materiaal gaat er gebruikt worden voor de dakplaten.
A: Eternit, dit is een vezelcementplaat en is in principe hetzelfde wat er nu op ligt, maar dan zonder asbest. We hebben hier mede voor gekozen omdat er in een later stadium zonnepanelen op komen en deze platen voor een groot deel aan het zicht onttrokken worden en omdat ze veel goedkoper zijn.

Q: Heb je bij de nieuwe Eternit dakplaten geen last van condensvorming?
A: Dit zijn in principe dezelfde platen (zonder asbest) als er nu op liggen, er zal dus qua condensvorming geen veranderingen optreden.

Q: Waarom is er gekozen voor Eternit en niet voor dezelfde platen als op de Houten Flier.
A: Dit is vanwege de kosten, de platen die gebruikt zijn op Houten Flier zijn bijna drie keer zo duur. 

Q: Welke kleur worden de daken?
A: Deze krijgen dezelfde kleur als schiphuis B op de Griene Moune, een antraciet/ zwarte kleur. (schiphuis B is enkele jaren geleden al vernieuwd.)

Q: Mag mijn takelinstallatie blijven hangen?
A: De takels mogen blijven hangen, al het andere moet verwijderd worden.

Q: Wat moet ik uit mijn schiphuis verwijderen?
A: Touwen/ lijnen, tapijt etc. Alle harde materialen mogen blijven hangen, zoals een takel of een steigerfender.

Q: Wat moet ik doen als de winter invalt en mijn boot buiten in de haven ligt?
A: Wanneer de winter toch invalt is het verstandig uw boot/ motor te voorzien van antivries.

Q: Mag het tapijt wat uit de hokken komt in de container van de JWS?
A: Ja dat mag, de container zal van slot gehouden worden zodat ieder zijn haar tapijt daar in kwijt kan.

Q: Waarom worden de daken in de winterperiode vervangen?
A: In de winterperiode is er ruimte in de haven om de boten die uit de schiphuizen komen in onze eigen haven te stallen. In de zomer ligt deze nagenoeg vol.

Q: Waarom vervangt de JWS nu de daken en wordt het niet uitgesteld?
A1: Het wordt steeds lastiger onze schiphuizen met asbest te verzekeren. We hebben de markt verkend, maar er is buiten onze eigen verzekering geen andere die ons wil verzekeren. We zitten dus vast aan onze huidige verzekeringsmaatschappij en deze zou ook de keuze kunnen maken de verzekering op te zeggen.
A2: Bij een eventuele brand waarbij asbest vrij komt lopen we het risico dat de haven voor een bepaald tijd afgesloten wordt, we kunnen dan in die periode geen gebruik maken van onze boot.

A3: Bij bij brand met een zuidwestenwind is het risico aanwezig dat het asbest zich verspreid over het DE terrein….. met alle risico en kosten vandien.

A4: Het stond al gepland en is een jaar uitgesteld i.v.m. het voorlopig niet doorgaan van de zonnepanelen, we hebben er voor gespaard het geld is beschikbaar. Als we dat laten staan moet er vanaf januari 2021 0,5% rente over worden betaald.

A5: Wanneer we op termijn de zonnestroom wel kwijt kunnen op het netwerk, dan zal wat het bestuur betreft er zo spoedig mogelijk alsnog zonnepanelen geplaatst worden. De vergoeding voor de opgewekte stroom zal dan per kWh veel hoger zijn omdat de daken al zijn vervangen.

A6: Als bestuur dragen wij niet alleen onze verantwoordelijkheden voor de leden, maar ook voor onze (leef)omgeving. Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste reden om, nu de financiële middelen er zijn, de daken zo spoedig mogelijk te vervangen.