Disclaimer

Algemeen

Jouster watersport vereniging , hierna te noemen JWS, verleent u hierbij toegang tot www.jousterwatersport.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door JWS en derden zijn aangeleverd. JWS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van JWS.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.jwsjoure.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van JWS. Beheerders kunnen zelf inhoud plaatsen op www.jwsjoure.com. JWS oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. JWS zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij JWS en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van JWS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.