Ligplaatsen

De jachthavens van de Jouster Watersport Vereniging zijn voor 100% gevuld. Hierdoor hanteren wij een wachtlijst. Om op de wachtlijst te kunnen komen staan dient u lid te zijn van de vereniging. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

De voorwaarden om lid te kunnen worden van de Jouster Watersport Vereniging zijn als volgt.
- U bent inwoner van de gemeente De Fryske Marren.

- U moet inschrijfgeld betalen.
- U betaald jaarlijks lidmaatschap aan de Jouster Watersport Vereniging.
- Wij sluiten u aan bij het Watersportverbond. (lidmaatschap zit verrekend in het lidmaatschap van de JWS)
- U machtigt de Jouster Watersport Vereniging om automatisch de verschuldigde bedragen van uw rekening te kunnen incasseren. 

Bij inschrijving als nieuw lid ontvangt u automatisch de statuten, huishoudelijk en jachthavenreglement. Wij raden u aan al deze reglementen goed door te lezen.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken om in te schrijven als lid kunt u contact opnemen met de havenbeheerder via telefoonnummer 06-21692081 of email adres: info@jwsjoure.nl

Ligplaatsen
Wij bieden plek aan bijna 600 boten en trailers. 
- +/- 225 open ligplaatsen 
- +/- 330 overdekte ligplaatsen
- +/- 45 trailerstallingen

Winterstalling
In de winterperiode bestaat de gelegenheid om uw schip op het droge te laten zetten. Hiervoor worden de parkeerterreinen van jachthaven “De Griene Moune” gebruikt. U kunt hier alleen gebruik van maken als lid van de Jouster Watersport Vereniging.

De JWS zorgt op een vast weekend in voor- en najaar voor een mobiele kraan. U moet wel zelf zorg dragen voor veilig ondersteuningsmateriaal. Afmetingen en gewicht van de schepen is aan beperkingen gebonden.

Werkzaamheden aan de schepen op de wal is op zeer beperkte schaal mogelijk vanwege milieueisen en uitrusting van de haven.
Zo is het afspuiten met hogedruk-apparatuur van o.a. onderwaterschepen niet toegestaan.
U moet jaarlijks een droogstallingscontract ondertekenen, waarin de voorwaarden staan vermeld.

Winterstalling overdekt in het water
In sommige gevallen is het mogelijk om in de winterperiode te overwinteren in een schiphuis, wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u dat kenbaar maken bij de havenbeheerder.

Takelinstallatie
In de schiphuizen mogen onder stringente voorwaarden takelinstallaties voor boten tot 500 kg worden gebouwd.
De kosten van aanleg en verwijdering zijn volledig voor de ligplaatshouder
De aanleg van een nieuwe takelinstallatie is alleen toegestaan na overleg met de technisch commissaris

Verzekering
De JWS verplicht haar leden, die een ligplaats hebben in onze havens, minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Schepen zijn bij calamiteiten, zoals brand in de schiphuizen, niet door de JWS meeverzekerd.

De JWS heeft alleen de opstallen verzekerd. Als u schade veroorzaakt aan eigendommen van andere leden of van de vereniging, wordt u daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.

 GM01