Ligplaatsen

Ligplaatsen

Jaarligplaatsen kunnen worden gehuurd door leden, die wonen binnen het gebied van De Friese Meren. Bij verhuizing naar elders mag de ligplaats worden behouden. De ligplaats is echter niet overdraagbaar.

De voorwaarden om voor een ligplaats in aanmerking te komen zijn:

- U moet lid zijn van de JWS.
- U moet u laten inschrijven op de wachtlijst bij de jachthavenbeheerder.
- U moet inschrijfgeld betalen. De datum van storting geldt als inschrijfdatum.
- U kunt aantonen middels een copy bankafschrift en verzekeringspolis dat uw schip verzekerd is.
- U moet akkoord gaan met automatische incasso van de aan de JWS verschuldigde    bedragen.

- U bent inwoner van de gemeente Friese Meren
Bij inschrijving als nieuw lid ontvangt u automatisch de statuten, huishoudelijk en jachthavenreglement. Wij raden u aan al deze reglementen goed door te lezen.

Voor meer informatie mbt. ligplaatsen of voor een afspraak om in te schrijven als lid kunt u contact opnemen met de havenbeheerder telefoonnummer 06-21692081

Winterdroogstalling

In de winterperiode bestaat de gelegenheid om uw schip op het droge te laten zetten. Hiervoor worden de parkeerterreinen van jachthaven “De Griene Moune” gebruikt. U kunt hier alleen gebruik van maken als ligplaatshouder of als u op de wachtlijst staat.

De JWS zorgt op een vast weekend in voor- en najaar voor een mobiele kraan. U moet wel zelf zorg dragen voor veilig ondersteuningsmateriaal. Afmetingen en gewicht van de schepen is aan beperkingen gebonden.

Werkzaamheden aan de schepen op de wal is op zeer beperkte schaal mogelijk vanwege milieueisen en uitrusting van de haven.
Zo is het afspuiten met hogedruk-apparatuur van o.a. onderwaterschepen niet toegestaan.
U moet jaarlijks een droogstallingscontract ondertekenen, waarin de voorwaarden staan vermeld.

Winterstalling overdekt in het water

In sommige gevallen is het mogelijk om in de winterperiode te overwinteren in een schiphuis, wilt u hiervoor in aanmerking komen dan kunt u dat kenbaar maken bij de havenbeheerder.

Takelinstallatie

In de schiphuizen mogen onder stringente voorwaarden takelinstallaties voor boten tot 500 kg worden gebouwd.
De kosten van aanleg en verwijdering zijn volledig voor de ligplaatshouder
De aanleg van een nieuwe takelinstallatie is alleen toegestaan na overleg met de technisch commissaris

Verzekering

De JWS verplicht haar leden, die een ligplaats hebben in onze havens, minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Schepen zijn bij calamiteiten, zoals brand in de schiphuizen, niet door de JWS meeverzekerd.

De JWS heeft alleen de opstallen verzekerd. Als u schade veroorzaakt aan eigendommen van andere leden of van de vereniging, wordt u daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.

 GM01