Gedragscode

Algemene Gedragscode voor de Watersporter

Een enquête onder de leden van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie  (NPvW) heeft uitgewezen dat het gedrag van sommige waterrecreanten grote ergernis geeft. Om te voorkomen dat dit tot strengere wet- en/of regelgeving leidt, hebben wij deze Algemene Gedragscode voor de Watersporter opgesteld, met daarbij de gedachte: “Wie de schoen past, trekt hem aan”.
Het NPvW is van mening dat u mede watergebruikers kan en mag wijzen op het naleven van deze gedragscode, tenzij uw eigen veiligheid daardoor in gevaar komt.