Contactpersonen

Indien u meer informatie wilt over een bepaald onderwerp, kunt u daarvoor de jachthavenbeheerder of het betreffende bestuurslid rechtstreeks benaderen.

Voor onderhoudszaken, defecte steigers of schiphuisdeuren enzovoort kunt u de havenmeester, de schiphuismeesters of de technisch commissaris benaderen. Voor financiële zaken, zoals contributies en ligplaatsgelden benadert u de penningmeester.

En uiteraard is onze voorzitter gaarne bereid om inbreng van leden in ontvangst te nemen en aan het bestuur voor te leggen.